Markus van mobiolab

Heeft u vragen over het mobiele laboratorium, wilt u een consult?

Venster sluiten
Eerste mobiele testoplossing voor gemeenten, ziekenhuizen en bedrijven

Mobiel laboratorium voor moleculaire biologie

Veilige bemonstering, (pre-) analyse en de nieuwste qPCR-technologie, gecombineerd in een modulair systeem: Moleculair biologische analyses van b.v. SARS-CoV-2 virale belasting of antilichaamdetectie in de kortst mogelijke tijd met een sterk gestandaardiseerde workflow

Vaxxitainer. The mobile Vaccination Station.

The mobile vaccination station, container-based and fully equipped with air purification, high-performance refrigerators for mRNA vaccinations and intelligent patient management for parallel maximum throughput under clinical hygienic conditions.
Vaxxitainer Information
Kengetallen

Maximale testcapaciteit op het kleinste vloeroppervlak

Geautomatiseerde bemonstering

BSL2-conforme bemonstering en (pre-) analyse voor qPCR en antilichaamscreening
meer

SNEL
> 300 tests per uur

State-of-the-art extractie en SARS-CoV-2 analyse op de bemonsteringssite.
meer

AKTUEEL
Analyse ter plaatse met behulp van enkelvoudige qRT-PCR

Uitgerust met een configureerbaar, modern kwantitatief realtime PCR-systeem
meer

EcoNOMISCH
Voordelen van analyse ter plaatse
Kwaliteit van het monster

De kwaliteit van het monster wordt niet beïnvloed door de opslag of het transport.

Capaciteit

Centrale laboratoria hebben weinig ruimte voor extra capaciteit

Resultaten in real time

Snelle resultaten voorkomen onnodige nieuwe infecties

Specifieke methode

De analyse ter plaatse maakt het gebruik van speciale technologieën mogelijk

Personeelskosten

Kosten van de bemonsterings-, transport- en opslaglogistiek komen te vervallen

Schaalbaarheid

mobiolab is een onafhankelijke, functionele eenheid

Modulair, mobiel teststation voor het opzetten van een testinfrastructuur

Zelfvoorzienend - of als uitbreiding van bestaande faciliteiten

Gecertificeerde technologie

Hoogwaardige laboratoriumapparatuur in een universele 20ft ISO-container

mobiolab is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen deskundigen op het gebied van de bouw van containerinstallaties en de exploitatie van laboratoria voor moleculaire biologie. Het mobiolab vertegenwoordigt een volledig functioneel laboratorium dat werkt volgens BioStoffV-veiligheidsniveau 2. Optionele drukgradiënten zorgen voor een veilige werking onder verschillende omstandigheden.

Ontwikkeld in Duitsland - klaar voor wereldwijd gebruik.

Dankzij het ISO-gecertificeerde ontwerp is mobiolab flexibel en gestandaardiseerd voor wereldwijd transport. De optionele fotovoltaïsche module maakt een autonome "off-grid" werking zonder stroomvoorziening mogelijk en beveiligt de koudeketen tijdens het transport.

Voldoet aan CE/EN-ISO-normen en standaarden voor BSL2-laboratoria
—Kengetallen
Capaciteit op basis van een actueel voorbeeld

Capaciteit van een mobiolab in de Corona-crisis

Virusbelasting

>1000 qPCR-analyses per 8h-shift

IgG • IgA/M

> 1000 snelle antilichaamstests / dag

SOP

Eenvoudige, intuïtieve workflow

Kwaliteit

Kortste tijd van monster tot uitslag

Neem contact op met ons team van deskundigen
Vrijheid, veiligheid en gezondheid in het dagelijks leven

Voorbeelden van het gebruik van het mobiolab

Productiestilstand
Een regelmatige persoonlijke/omgevingsanalyse maakt een effectieve personeels- en productieplanning mogelijk.
Infectiepreventie
Onderzoek naar infecties voor epidemiologische doeleinden. Mogelijk gemaakt door locatie-onafhankelijke testen.
Vrijheid van reizen
Snelle detectie van met SARS-CoV-2 besmette transportmiddelen (spoor, lucht, huurvoertuigen) 
Bescherming werknemers
Onderzoek naar infecties voor epidemiologische doeleinden. Mogelijk gemaakt door locatie-onafhankelijke testen

Open platform - toekomstbestendig en flexibel

Analyse zonder grenzen
Moleculair-biologische detectie van diverse ziekteverwekkers
Kostenefficiënte analyse
Geen binding aan specifieke reagentia / fabrikant / hulpmiddelen
Omgevingsanalyse
Specifieke detectie van minieme hoeveelheden moleculen dankzij kwantitatieve PCR
Toekomstige bedreigingen
Fluorescentie-gebaseerde qPCR, geschikt voor de detectie van toekomstige of gemuteerde ziekteverwekkers
Hoogste testperformance
Superieur aan AK-tests wat betreft nauwkeurigheid en gevoeligheid
Mobiele infrastructuur
Mobiolab brengt de analytische Gold standaard van de moleculaire biologie naar de hotspot (POC)!

Biomonitoring: Real time detecteren van besmetting

Verreweg de belangrijkste maatregel tegen virussen als SARS-CoV-2 is intensief testen. De regelmatige inspectie van oppervlakken op werkplekken, medische apparatuur of andere voorwerpen op besmetting met SARS-CoV-2-virusbelasting maakt het mogelijk om infecties of besmetting in een vroeg stadium op te sporen. Onze zeer gevoelige PCR-analyse beschermt zo klanten en medewerkers en zorgt voor stilstand van de productie.

Mobiolab kan in < 45 minuten de resultaten van omgevingsanalyses / biomonitoring leveren

Vragen & antwoorden

Hoe kan de mobilab worden vervoerd?

Conform de internationale zeecontainerstandaard kan het transport na het zekeren voor transport kostenefficiënt worden uitgevoerd over bijvoorbeeld de weg, het spoor of het schip. Voor het internationale zeevervoer moeten echter speciale plaatsen op de schepen worden gereserveerd in verband met de speciale uitrusting (ramen, deuren). Laden kan worden uitgevoerd met een standaard kraan, zelfladende vrachtwagen of vorkheftruck.

Waar zijn de zonnecellen voor - waar komt de elektriciteit in het donker vandaan?

mobiolab heeft een (optioneel) fotovoltaïsch aangedreven "UPS" (ononderbreekbaar stroomsysteem). Dit kan voor een beperkte tijd de stroomvoorziening in mobiolab garanderen, zelfs zonder aansluiting op externe stroombronnen. Normaal gesproken moet energie worden verkregen uit een externe voeding (230V, 10A, eenfasige = standaard 230V aansluiting). Als de netvoeding wordt onderbroken, wordt de interne noodvoeding, die gevoed wordt door twee loodaccu's, in werking gesteld. In gebieden met hoge zonnestraling kan een zelfvoorzienende status worden gerealiseerd zonder externe stroomvoorziening.

Hoe kan de veilige behandeling van potentieel menselijke ziekteverwekkers worden gewaarborgd?

In het kader van diagnostische analyses, bijvoorbeeld de detectie van SARS-CoV-2 pathogenen in menselijk monstermateriaal, is de juiste classificatie van de pathogenen in relatie tot het materiaal (bijv. in staat tot voortplanting) en de activiteit doorslaggevend voor de toekenning van een beschermingsniveau. In het geval van moleculair biologische SARS-CoV-2-analyses bijvoorbeeld, acht de WHO beschermingsniveau 2 passend. De mobiolab is uitgerust met de nodige vereisten volgens TRBA-100, TRBA-250, BioStoffV. In het bijzonder wordt een gecertificeerde, geteste biologische veiligheidskast geïntegreerd welke na de installatie als bedrijfsklaar is goedgekeurd. Dit dient in de eerste plaats voor persoonlijke bescherming, maar maakt ook UV-C-gemedieerde inactivering van ziekteverwekkers en vernietiging van nucleïnezuurbesmetting mogelijk. Onder de bescherming van de veiligheidskast kunnen mogelijk besmettelijke monsters worden geopend en verwerkt en afgevoerd volgens hygiënische technieken.

Welke COVID-19 detectiemethoden worden gebruikt in mobiolab?

Verreweg de belangrijkste maatregel tegen virussen zoals SARS-CoV-2 is intensief, maar tegelijkertijd adequaat, specifiek en optimaal testen voor het betreffende probleem. Het mobiolab biedt ultramoderne real-time PCR-metingen ter plaatse. Deze methode, die ook symptoomvrije dragers kan identificeren of zelfs monsters kan detecteren uit omgevingsanalyses / materiaalstrips, etc., is de meest gevoelige en "beste" testmethode, welke tot nu toe voorbehouden waren aan enkele vaste laboratoria. Bovendien kunnen ook tests van antilichaamtiters worden uitgevoerd, aangezien de infrastructuur die nodig is voor de behandeling van monsters beschikbaar is.

Hoe lang duurt een test?

Na de voorbereiding van het monster, wat afhankelijk van de methode tussen 5 minuten en ongeveer een uur kan duren, wordt een kwantitatieve RT-PCR-reactie in één stap uitgevoerd, welke afhankelijk van de gebruikte chemie tussen iets minder dan een half uur en maximaal een uur duurt. Duidelijk positieve resultaten kunnen echter vaak na 15 minuten worden geïdentificeerd (afhankelijk van de virale belasting).

Naast de extra testcapaciteit - welke andere voordelen heb ik met mobiolab?

Door de mobiliteit van mobiolab kan het monster direct na de afname naar de analytici worden gestuurd. Dit voordeel is van cruciaal belang met betrekking tot het genoom van het virus, dat de neiging heeft onstabiel te zijn. Naar het oordeel van de onderzoeker, is het nu ook mogelijk om nog snellere RNA-extractieprocedures te gebruiken, aangezien lange transportroutes en pre-analytische wachttijden kunnen worden vermeden.

Momenteel betalen we bijna 100 euro voor een test - wat zijn de kosten met mobiolab?

Moleculair-biologische analyse moet - en mag - in tijden van crisis niet duur zijn! Als bijvoorbeeld een door ons, de WHO, het Amerikaanse CDC of zelfs het oorspronkelijk bij de Charité ontwikkelde protocol wordt gebruikt, kunnen de materiële kosten voor een screeningsonderzoek tot ver onder de 5 euro per test worden teruggebracht. Bij een monstervolume van slechts 500 monsters per dag kan dagelijks 500 * 95 EUR = 47.500 EUR worden bespaard.

Hoe worden monsters van personen of patiënten veilig ontvangen?

Het mobiolab heeft een "monsterlade", een lade zoals die gebruikt wordt bij bankloketten of nachtloketten bij benzinestations. Dit wordt gebruikt voor de veilige, aërosolvrije uitwisseling van monsters. De toewijzing van het monster aan de dispenser gebeurt door het eigen labobeheersysteem van mobiolab, dat gebruik maakt van een QR-code die aan de balie wordt gescand om optionele anamnestische gegevens op te vragen en de monsterverpakkingen (optioneel gelabeld met een QR-code) digitaal samen te voegen met de dispenser. De verstrekte monsters worden intern in de workflow van het Mobio-Lab weergegeven voor pre-analyse en PCR-analyse en zijn digitaal beschikbaar voor het correct laden van de apparaten. Monsters kunnen worden genomen door extra personeel of zelfstandig ondersteund met online instructies en onder toezicht. Monster- en persoonlijke gegevens worden online en automatisch geregistreerd via het mobiolab - monster beheersysteem.

Hoeveel metingen kunnen er per dag worden uitgevoerd?

Absolute aantallen zijn afhankelijk van vele factoren zoals procesconformiteit, de ervaring en de medewerking van het personeel en de gebruikte methode (milieuanalyse vs. menselijke uitstrijkjes, extractie-gebaseerde vs. directe testen). De basisversie kan bijvoorbeeld meer dan 90 monsters in minder dan een uur meten, de volgende hogere versie kan meer dan 380 monsters in minder dan een uur meten. Met behulp van klassieke poolingstrategieën kunnen meerdere monsters worden gepoold van maximaal 5 patiënten en kunnen ze individueel worden onderzocht als het resultaat van de pool screening positief is. Dit maakt verdere schaalvergroting mogelijk, zodat één mobiolab gemakkelijk enkele duizenden monsters per dag kan verwerken.

Ik heb nog een vraag.

Neem op elk moment contact met ons op en vraag om een afspraak.

TOEKOMSTBESTENDIG

Ontworpen voor eventuele pandemische toekomstscenario's

Laat ons en onze economie niet opnieuw zo'n crisis beleven. Neem voorzorgsmaatregelen en creëer de noodzakelijke, toekomstbestendige testinfrastructuur voor uw bedrijf