Mobiolab specificaties

Het gedecentraliseerde laboratorium voor moleculaire biologie, bemonstering en analyse

Mobiel. Klaar voor onmiddellijk gebruik. Maximale kostenefficiëntie.

WHO-conforme qRT-PCR-analyse van bijv. SARS-CoV-2

Innovatief ontwerp
Mobiele, BSL2-compatibele laboratoriumapparatuur in het ontwerp van een 20ft ISO-container
Individueel maatwerk
Toepassingsgerelateerde apparatuuropties, van eenvoudige omgevingsanalyse tot CE/IVD-conforme medische diagnostiek
Toekomstbestendig systeem
Universele toepassingsmogelijkheden bij biomonitoring of gerichte IVD-analyse, niet alleen in crisissituaties
Maximale capaciteit
Innovatieve, gecontroleerde monsterafname procedure en geautomatiseerde online-acquisitie maken een drastische verhoging van de monsterafname capaciteit mogelijk.
Veiligheid
Optionele gebruik onder overdruk, indirect persoonlijk contact en geautomatiseerde gegevensverzameling zorgen voor een maximale persoonlijke bescherming van de werknemers.
Specificaties

Toepassingsgebieden en voordelen van een mobiel mobiolab laboratorium

Volksgezondheid
Laboratoriumcapaciteit
Uitbreiding van de bestaande laboratoriumcapaciteit, creatie van eigen analysecapaciteit
Kostenbesparing
Analyse van op qPCR gebaseerde SARS-CoV-detectie voor een fractie van de reguliere laboratoriumkosten
Onderzoek
Moleculair-biologische controle van besmettingen
Autoriteiten & Overheden
Civiele bescherming
Effectieve primaire en secundaire preventie
Snelle reactie
Identificatie van clusters, epidemiologisch toezicht
Systeemrelevantie
Waarborgen van de operationele capaciteit van systeemrelevante functionarissen
Productie & Dienstverlening
Werknemersbescherming
Bescherming van de werknemers door middel van gerichte controle
Geen sluitingen
Vermijden van fabriekssluitingen
Productie veiligstellen
Het waarborgen van de productiecapaciteit door middel van omgeving- en persoonlijke controle
Details over de structuur en de functionaliteit van het mobiolab-laboratorium

Technische specificaties

We hebben een fitnessprogramma voor de economie nodig dat veel verder gaat dan het economische stimuleringspakket.

— P. Altmaier, Bundesminister f. Wirtschaft

Onderdelen van het mobiolab

Biobemonsteringsereaal
Eenvoudige en veilige monsterafname via veiligheidslade en optioneel "glove box" op basis van het Koreaanse model
3-zoneverdeling
HEPA-filtersysteem en airco-scheiding van het bemonsteringsgebied ten opzichte van het analysegebied. Dit voorkomt besmetting en zorgt voor een functionele scheiding van de werkgebieden.
Richtlijn-conforme persoonlijke bescherming
Geïntegreerde en individueel goedgekeurde beschermkast met persoonlijke en productbeveiligingsfunctie volgens veiligheidsniveau 2 BioStoffV
Realtime PCR-systeem
Verkrijgbaar in drie varianten, van de basisversie, CE/IVD-conform systeem (96 monsters / 45 min) tot 6-kleuren high-throughput systeem (384 monsters/45 min)
Intelligent sample management
Steekproefbeheersysteem via QR-code. Via een scan met smartphone worden aan de persoonlijke gegevens voorbeeld-ID's toegekend. De status van het monster kan dus altijd worden gevolgd in overeenstemming met de DSGVO. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen op mobiolab-servers die in Duitsland worden gehost.
Noodstroomvoorziening
Voor de energievoorziening zijn een fotovoltaïsche module, een accu station en een conventionele netaansluiting beschikbaar. Als de netvoeding uitvalt, wordt de 230V-voeding in mobiolab via het accu station / fotovoltaïsche (620 Wp) gewaarborgd

Verdere informatie

  • Transport naar het laboratorium: vervalt
  • Transporttijd naar het laboratorium: vervalt
  • Transportpersoneel & logistiek: vervalt
  • Tijd tot testresultaat: -95% korter
  • Kosten per testresultaat: -90% minder
In het kader van diagnostische analyses, bijvoorbeeld de detectie van SARS-CoV-2 pathogenen in menselijk monstermateriaal, is de juiste classificatie van de pathogenen in relatie met het materiaal (bijv. in staat tot voortplanting) en de activiteit doorslaggevend voor de toekenning van een beschermingsniveau. In het geval van moleculair biologische (!) SARS-CoV-2-analyses, bijvoorbeeld, acht de WHO beschermingsniveau 2 passend. De mobiolab is uitgerust met de nodige vereisten volgens TRBA-100, TRBA-250, BioStoffV. In het bijzonder wordt een gecertificeerde, geteste biologische beschermkast geïntegreerd welke na de installatie als bedrijfsklaar is goedgekeurd. Dit dient in de eerste plaats voor persoonlijke bescherming. Onder bescherming van de beschermkast kunnen potentieel besmettelijke monsters onder inachtneming van hygiënische technieken worden geopend, verwerkt en afgevoerd.
Kosten per test
Moleculair-biologische analyse moet - en mag - in tijden van crisis niet duur zijn! Als bijvoorbeeld een door ons, de WHO, het Amerikaanse CDC of zelfs het oorspronkelijk bij de Charité ontwikkelde protocol wordt gebruikt, kunnen de materiaalkosten voor een screeningtest tot aanzienlijk minder dan 5 EUR per test worden teruggebracht. 500 * 95 EUR = 47.500 EUR per dag kan worden bespaard met een testvolume van slechts 500 monsters per dag.
Veilig ontvangen van monsters
De mobiolab heeft een "monsterlade", een lade zoals die gebruikt wordt bij bankloketten of nachtloketten bij benzinestations. Dit wordt gebruikt voor de veilige, aërosolvrije uitwisseling van monsters. De toewijzing van het monster aan de dispenser gebeurt door het eigen labobeheersysteem van mobiolab, dat gebruik maakt van een QR-code welke aan de balie wordt gescand om optionele anamnestische gegevens op te vragen en de monsterverpakkingen (optioneel gelabeld met een QR-code) digitaal samen te voegen met de dispenser. De verstrekte monsters worden intern in de workflow van het Mobio-Lab weergegeven voor pre-analyse en PCR-analyse en zijn digitaal beschikbaar voor het correct laden van de apparaten.
Aantal tests per dag
Absolute aantallen zijn afhankelijk van vele factoren zoals de procesconformiteit, de ervaring en de medewerking van het personeel en de gebruikte methode (milieuanalyse vs. menselijke uitstrijkjes, extractie-gebaseerde vs. directe testen). De basisversie kan bijvoorbeeld meer dan 90 monsters in minder dan een uur meten, de volgende hogere versie kan meer dan 380 monsters in minder dan een uur meten. Met behulp van klassieke poolingstrategieën kunnen meerdere patiënten, minimaal 5 patiënten worden gepoold en indien het resultaat van de screening positief is, kunnen ze individueel worden onderzocht. Dit maakt verdere schaalvergroting mogelijk, zodat één mobiolab gemakkelijk meer dan 1000 monsters per dag kan verwerken.

Hoogwaardige laboratoriumapparatuur in een universele 20ft ISO-container

mobiolab is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen deskundigen op het gebied van de bouw van containerinstallaties en deskundigen op het gebied van de exploitatie van laboratoria voor moleculaire biologie.

Het mobiolab is een volledig functioneel laboratorium dat werkt volgens BioStoffV-veiligheidsniveau 2. Dankzij het ISO-gecertificeerde ontwerp is mobiolab flexibel en gestandaardiseerd voor wereldwijd transport. De optionele fotovoltaïsche module maakt een autonome "off-grid" werking zonder stroomvoorziening mogelijk en beveiligt de koudeketen tijdens het transport.

Ontdek hoe mobiolab de capaciteit van uw laboratorium vergroot.

Schrijf ons.